Naar start

Blomberg Society

grafisch ontwerp, logo & huisstijl

Door debat, dialoog en informatieoverdracht verbindt Blomberg Society (top)bestuurders, beleid- en smaakmakers en hun strategische keten- en innovatiepartners met elkaar. In nieuwe verbindingen creëren zij oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Spraakmakende inhoud en frisse kruisbestuiving bieden handelingsperspectieven voor onomkeerbaar nieuw denken en doen.

Blomberg Society is een social enterprise en investeert daarom in BlomBerg Foundation, die burgerinitiatieven helpt om hun impact te vergroten.

Doordat de samenleving kantelt en de doorbraak van technologieën onze sociale en economische systemen radicaal veranderen werd het voor Blomberg na 10 jaar tijd om het logo en huisstijl op te frissen. Zodat het aansluit bij nieuwe verbindingen en nieuwe concepten voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Dit werd dan ook het uitgangspunt voor het nieuwe logo.

Het logo kreeg een update en uitgebreid met het logo voor Blomberg Foundation. De huisstijl werd verder ontwikkeld met o.a. banners, schrijfblok en stempel. Blomberg Society logo & huisstijl
  • <
  • >